» waarom voetreis naar Rome
Foto


Onderstaande tekst van Klaas van der Poel heeft ons geïnspireerd om de voorkeur te geven aan Rome i.p.v. Santiago de Compostella.
-------------------------------------------------------
Waarom naar Rome (bron Klaas van der Poel www.pelgrimswegen.nl)

Rome is een belangrijk centrum, misschien wel hét centrum van West Europa en van de west-europese beschaving. Met een historie van zo’n 2500 jaar, is Rome veel ouder dan Parijs, London, Amsterdam of welk ander Europees centrum ook. Een stad waar mensen uit heel Europa door de eeuwen naar heen en weer zijn getrokken: Romeinse legioenen, vreemde veroveraars, barbaren, kooplui, pelgrims, geleerden en toeristen. Ongeveer 1000 jaar is Rome de hoofdstad geweest van het Romeinse rijk, een stad die door de eeuwen heen groeide in grandeur en die ook nu nog monumenten uit die tijd bezit waaraan we ons vergapen. Vervolgens is de stad zo’n 1000 jaar het centrum geweest van de Christenheid, zetel van de pausen. Het bevat de graven van de apostelen Petrus en Paulus en van nog veel meer heiligen. Het bevat kerken, kloosters en relikwieën, meer dan enige andere stad. Geen wonder dat het door de eeuwen heen een magnetische aantrekkingskracht heeft gehad op pelgrims. Grote groepen mensen trokken er door de eeuwen heen naar toe, om boete te doen, om gunsten te vragen en om uiting te geven aan hun devotie. Ter onderscheiding droegen ze daarbij twee gekruiste sleutels, het teken van Sint Pieter en het wapen van de paus. Verder moesten kerkelijke functionarissen (zoals Maarten Luther), ook wel eens in Rome zijn omdat dat nu eenmaal het bestuurlijke centrum van de kerk van Rome was. In de middeleeuwen vonden dat soort reizen plaats met de toen beschikbare middelen, dus soms te paard, maar meestal te voet.

Zo is de weg vanuit onze streken naar Rome innig verbonden geraakt met pelgrims: mensen die, gedreven door een vuur en een visie, te voet, de afstand naar Rome aflegden en vervolgens, vol goede voornemens, weer terugkeerden naar hun haardsteden in het kille Noorden. Hoeveel zijn het er geweest? Wie zal het weten. In de tijdspanne van zo’n 15 eeuwen echter zeker vele, vele miljoenen. Bijna zeker was er minstens één van je eigen voorouders bij. Die mensen gingen meestal op weg zonder kaart en zonder geld, vertrouwend op hun medemensen. Ze lieten langs hun pelgrimsweg heel wat sporen na die ook nu nog getuigen van hun idealen.


[ terug... ]Omhoog

Totaal :wandelkilometers

  • Gewandelde kilometers sinds 01-01-2013:14750. laatste KM-update 01-01-2018

OVERZICHT onze ETAPPES

ANNIE & WIEL

  • Annie&Wiel onze "Kwartiermakers"in 2014. Ze maakten in hoofdlijnen de zelfde Rome-reis als wij, maar dan met auto en caravan. Annie en Wiel waren voor ons de steun en toeverlaat en een welkom "rustpunt" tijdens onze voetreis naar Rome.

Onze Website!!

  • Op deze website, is e.e.a. te lezen en te zien in diverse fotoalbums, over onze "VOETREIS van STERKSEL naar ROME" 2014 en onze plannen na 2014...... Ook zijn er samenvattingen van al onze wandelingen en marsen in 2013-2012-2010-2009 en 2008...... Deze site is niet bedoeld als reisgids of naslagwerk.Het is meer een dagboek voor ons zelf. Het is tevens informatie voor familieleden, vrienden, pelgrims en overige belangstellenden, die graag mee willen "kijken"..... Alle positieve reacties in ons gastenboek zijn van harte welkom. Klik hiervoor op "Gasten" (deze berichten zijn voor iedere bezoeker zichtbaar. U ontvangt geen reactie)..... Heeft U een vraag of een aan- of opmerking. Klik hiervoor dan op "Contact" (deze berichten zijn alleen te lezen door Jan & Marian en worden zo spoedig mogelijk beantwoord)..... Marian en ik vinden het fijn als je iets (leuks) schrijft in ons gastenboek! Bij voorbaat dank.....

Copyright 2002-2018